ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวนทั้งหมด 982 รายการ


หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
401
ครู
เขตพื้นที่
8 พ.ย. 2560
402
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
403
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
404
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
405
นักเรียน
เขตพื้นที่
ม.1/2
ม.1/4
ม.1/4
ม.1/7
ม.1/7
ม.1/7
ม.1/7
ม.1/7
ม.2/3
ม.2/3
ม.2/3
ม.2/3
ม.2/3
ม.2/6
ม.3/4
ม.3/4
ม.3/6
ม.3/8
8 ก.ย. 2560
406
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
407
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
408
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
409
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
410
นักเรียน
เขตพื้นที่
ม.4/3
ม.4/3
ม.4/6
ม.4/6
ม.5/3
ม.5/3
ม.5/3
ม.5/3
ม.5/4
ม.5/5
ม.5/6
ม.6/1
ม.6/4
ม.6/4
ม.6/5
8 ก.ย. 2560
411
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
412
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
413
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
414
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
415
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
416
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
417
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
418
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
419
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
420
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
421
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
422
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
423
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
424
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
425
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
426
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
427
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
428
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
429
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
430
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
431
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
432
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
433
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
434
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
435
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
436
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
437
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
438
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
439
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
440
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
441
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
442
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
443
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
444
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
445
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
446
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
447
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
448
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
449
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
450
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
451
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
452
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
453
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
454
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
455
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
456
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
457
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
458
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
459
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
460
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
461
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
462
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
463
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
464
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
465
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
466
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
467
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
468
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
469
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
470
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
471
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
472
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
473
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
474
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
475
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
476
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
477
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
478
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
479
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
480
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
481
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
482
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
483
ครู
เขตพื้นที่
6 ก.ย. 2560
484
ครู
เขตพื้นที่
6 ก.ย. 2560
485
นักเรียน
เขตพื้นที่
6 ก.ย. 2560
486
ครู
เขตพื้นที่
6 ก.ย. 2560
487
นักเรียน
เขตพื้นที่
6 ก.ย. 2560
488
นักเรียน
เขตพื้นที่
6 ก.ย. 2560
489
นักเรียน
เขตพื้นที่
6 ก.ย. 2560
490
นักเรียน
เขตพื้นที่
6 ก.ย. 2560
491
นักเรียน
เขตพื้นที่
6 ก.ย. 2560
492
ครู
เขตพื้นที่
6 ก.ย. 2560
493
นักเรียน
เขตพื้นที่
6 ก.ย. 2560
494
ครู
เขตพื้นที่
6 ก.ย. 2560
495
ครู
เขตพื้นที่
6 ก.ย. 2560
496
ครู
เขตพื้นที่
6 ก.ย. 2560
497
นักเรียน
เขตพื้นที่
6 ก.ย. 2560
498
ครู
เขตพื้นที่
6 ก.ย. 2560
499
ครู
เขตพื้นที่
6 ก.ย. 2560
500
นักเรียน
เขตพื้นที่
6 ก.ย. 2560
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
11
21

ประเทศ

6
66
68
140

ภาค

3
86
127
216

เขตพื้นที่

15
159
154
328

จังหวัด

2
62
116
180

โรงเรียน

-
57
38
95

รวม

26
440
514
980
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี