ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวนทั้งหมด 982 รายการ


หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
301
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2559
302
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2559
303
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2559
304
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2559
305
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2559
306
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2559
307
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2559
308
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2559
309
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2559
310
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2559
311
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2559
312
นักเรียน
ภาค
17 ธ.ค. 2559
313
นักเรียน
ภาค
17 ธ.ค. 2559
314
นักเรียน
ภาค
17 ธ.ค. 2559
315
นักเรียน
ภาค
17 ธ.ค. 2559
316
นักเรียน
ภาค
17 ธ.ค. 2559
317
ครู
ภาค
21 ต.ค. 2559
318
นักเรียน
ภาค
4 ก.ย. 2559
319
ครู
ภาค
19 ส.ค. 2559
320
นักเรียน
ภาค
19 ส.ค. 2559
321
ครู
ภาค
19 ส.ค. 2559
322
นักเรียน
ภาค
19 ส.ค. 2559
323
นักเรียน
ภาค
15 ส.ค. 2559
324
นักเรียน
ภาค
23 เม.ย. 2559
325
นักเรียน
ภาค
23 เม.ย. 2559
326
ครู
ภาค
16 ก.พ. 2559
327
โรงเรียน
ภาค
8 ก.พ. 2559
328
นักเรียน
ภาค
9 ม.ค. 2559
329
ครู
ภาค
9 ม.ค. 2559
330
นักเรียน
ภาค
9 ม.ค. 2559
331
นักเรียน
ภาค
9 ม.ค. 2559
332
นักเรียน
ภาค
9 ม.ค. 2559
333
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2558
334
นักเรียน
ภาค
12 ธ.ค. 2558
335
ครู
ภาค
9 ธ.ค. 2558
336
นักเรียน
ภาค
9 ธ.ค. 2558
337
นักเรียน
ภาค
9 ธ.ค. 2558
338
ครู
ภาค
9 ธ.ค. 2558
339
นักเรียน
ภาค
29 พ.ย. 2558
340
ครู
ภาค
29 พ.ย. 2558
341
นักเรียน
ภาค
29 พ.ย. 2558
342
นักเรียน
ภาค
28 พ.ย. 2558
343
นักเรียน
ภาค
17 ก.พ. 2558
344
ครู
ภาค
12 ธ.ค. 2557
345
นักเรียน
ภาค
12 ธ.ค. 2557
346
นักเรียน
ภาค
12 ธ.ค. 2557
347
นักเรียน
ภาค
12 ธ.ค. 2557
348
นักเรียน
ภาค
12 ธ.ค. 2557
349
นักเรียน
ภาค
12 ธ.ค. 2557
350
นักเรียน
ภาค
12 ธ.ค. 2557
351
นักเรียน
ภาค
12 ธ.ค. 2557
352
ครู
ภาค
12 ธ.ค. 2557
353
ครู
ภาค
12 ธ.ค. 2557
354
ครู
ภาค
12 ธ.ค. 2557
355
นักเรียน
ภาค
12 ธ.ค. 2557
356
ครู
ภาค
12 ธ.ค. 2557
357
นักเรียน
ภาค
10 ธ.ค. 2557
358
ครู
ภาค
10 ธ.ค. 2557
359
ครู
ภาค
10 ธ.ค. 2557
360
ครู
ภาค
10 ธ.ค. 2557
361
นักเรียน
ภาค
10 ธ.ค. 2557
362
ครู
ภาค
10 ธ.ค. 2557
363
ครู
ภาค
10 ธ.ค. 2557
364
ครู
ภาค
10 ธ.ค. 2557
365
นักเรียน
ภาค
10 ธ.ค. 2557
366
ครู
ภาค
10 ธ.ค. 2557
367
นักเรียน
ภาค
10 ธ.ค. 2557
368
ครู
ภาค
10 ธ.ค. 2557
369
นักเรียน
ภาค
ม.4/1
ม.4/1
ม.4/1
ม.4/1
ม.4/1
ม.4/2
ม.4/2
ม.4/3
ม.4/4
ม.4/8
ม.5/3
ม.5/4
ม.5/4
ม.5/5
ม.5/5
ม.6/6
10 ธ.ค. 2557
370
ครู
ภาค
10 ธ.ค. 2557
371
ครู
ภาค
8 ก.ย. 2557
372
ครู
ภาค
8 ก.ย. 2557
373
นักเรียน
ภาค
8 ก.ย. 2557
374
นักเรียน
ภาค
8 ก.ย. 2557
375
นักเรียน
ภาค
376
ครู
ภาค
377
ครู
ภาค
378
นักเรียน
เขตพื้นที่
23 ธ.ค. 2561
379
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
380
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
381
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
382
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
383
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
384
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
385
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
386
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
387
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
388
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
389
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
390
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
391
ครู
เขตพื้นที่
23 มิ.ย. 2561
392
นักเรียน
เขตพื้นที่
19 ธ.ค. 2560
393
นักเรียน
เขตพื้นที่
19 ธ.ค. 2560
394
ครู
เขตพื้นที่
27 พ.ย. 2560
395
นักเรียน
เขตพื้นที่
27 พ.ย. 2560
396
นักเรียน
เขตพื้นที่
15 พ.ย. 2560
397
นักเรียน
เขตพื้นที่
15 พ.ย. 2560
398
นักเรียน
เขตพื้นที่
15 พ.ย. 2560
399
นักเรียน
เขตพื้นที่
15 พ.ย. 2560
400
ครู
เขตพื้นที่
8 พ.ย. 2560
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
11
21

ประเทศ

6
66
68
140

ภาค

3
86
127
216

เขตพื้นที่

15
159
154
328

จังหวัด

2
62
116
180

โรงเรียน

-
57
38
95

รวม

26
440
514
980
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี