ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวนทั้งหมด 982 รายการ


หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
101
นักเรียน
ประเทศ
3 ส.ค. 2559
102
ครู
ประเทศ
2 ส.ค. 2559
103
ครู
ประเทศ
29 ก.ค. 2559
104
นักเรียน
ประเทศ
9 มี.ค. 2559
105
นักเรียน
ประเทศ
9 มี.ค. 2559
106
ครู
ประเทศ
12 ก.พ. 2559
107
ครู
ประเทศ
11 ก.พ. 2559
108
นักเรียน
ประเทศ
29 ม.ค. 2559
109
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 2559
110
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 2559
111
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 2559
112
นักเรียน
ประเทศ
29 ม.ค. 2559
113
นักเรียน
ประเทศ
29 ม.ค. 2559
114
ครู
ประเทศ
29 ธ.ค. 2558
115
ครู
ประเทศ
21 ธ.ค. 2558
116
โรงเรียน
ประเทศ
12 ต.ค. 2558
117
นักเรียน
ประเทศ
14 ก.ย. 2558
118
นักเรียน
ประเทศ
8 ก.ย. 2558
119
ครู
ประเทศ
1 ก.ย. 2558
120
ครู
ประเทศ
25 ส.ค. 2558
121
ครู
ประเทศ
18 ส.ค. 2558
122
ครู
ประเทศ
14 ส.ค. 2558
123
ครู
ประเทศ
12 ส.ค. 2558
124
ครู
ประเทศ
12 ส.ค. 2558
125
ครู
ประเทศ
10 ส.ค. 2558
126
ครู
ประเทศ
4 ส.ค. 2558
127
โรงเรียน
ประเทศ
15 ก.ค. 2558
128
โรงเรียน
ประเทศ
14 ก.ค. 2558
129
โรงเรียน
ประเทศ
26 มิ.ย. 2558
130
นักเรียน
ประเทศ
26 มิ.ย. 2558
131
โรงเรียน
ประเทศ
26 มิ.ย. 2558
132
ครู
ประเทศ
14 พ.ค. 2558
133
ครู
ประเทศ
29 มี.ค. 2558
134
ครู
ประเทศ
9 มี.ค. 2558
135
ครู
ประเทศ
5 มี.ค. 2558
136
ครู
ประเทศ
1 ม.ค. 2558
137
ครู
ประเทศ
12 ธ.ค. 2557
138
ครู
ประเทศ
21 ต.ค. 2557
139
นักเรียน
ประเทศ
21 ต.ค. 2557
140
นักเรียน
ประเทศ
16 ก.ย. 2557
141
นักเรียน
ประเทศ
10 ก.ย. 2557
142
นักเรียน
ประเทศ
10 ก.ย. 2557
143
นักเรียน
ประเทศ
9 ก.ย. 2557
144
นักเรียน
ประเทศ
8 ก.ย. 2557
145
นักเรียน
ประเทศ
3 ก.ย. 2557
146
ครู
ประเทศ
2 ก.ย. 2557
147
นักเรียน
ประเทศ
2 ก.ย. 2557
148
ครู
ประเทศ
14 ส.ค. 2557
149
นักเรียน
ประเทศ
17 ก.พ. 2557
150
นักเรียน
ประเทศ
17 ก.พ. 2557
151
นักเรียน
ประเทศ
17 ก.พ. 2557
152
ครู
ประเทศ
17 ก.พ. 2557
153
ครู
ประเทศ
17 ก.พ. 2557
154
ครู
ประเทศ
17 ก.พ. 2557
155
ครู
ประเทศ
1 ก.พ. 2557
156
ครู
ประเทศ
1 ม.ค. 2557
157
ครู
ประเทศ
25 ก.พ. 2556
158
ครู
ประเทศ
15 ก.พ. 2556
159
ครู
ประเทศ
1 ม.ค. 2556
160
ครู
ประเทศ
1 ม.ค. 2556
161
นักเรียน
ประเทศ
162
ครู
ภาค
9 ธ.ค. 2561
163
โรงเรียน
ภาค
20 พ.ย. 2561
164
นักเรียน
ภาค
5 พ.ย. 2561
165
นักเรียน
ภาค
5 พ.ย. 2561
166
นักเรียน
ภาค
5 พ.ย. 2561
167
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 2561
168
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 2561
169
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 2561
170
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 2561
171
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 2561
172
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 2561
173
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 2561
174
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 2561
175
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 2561
176
นักเรียน
ภาค
20 ต.ค. 2561
177
นักเรียน
ภาค
24 ส.ค. 2561
178
ครู
ภาค
24 ส.ค. 2561
179
นักเรียน
ภาค
24 ส.ค. 2561
180
ครู
ภาค
24 ส.ค. 2561
181
ครู
ภาค
19 ส.ค. 2561
182
นักเรียน
ภาค
19 ส.ค. 2561
183
ครู
ภาค
18 ส.ค. 2561
184
นักเรียน
ภาค
18 ส.ค. 2561
185
ครู
ภาค
18 ส.ค. 2561
186
ครู
ภาค
18 ส.ค. 2561
187
นักเรียน
ภาค
18 ส.ค. 2561
188
นักเรียน
ภาค
18 ส.ค. 2561
189
นักเรียน
ภาค
18 ส.ค. 2561
190
ครู
ภาค
18 ส.ค. 2561
191
นักเรียน
ภาค
18 ส.ค. 2561
192
นักเรียน
ภาค
18 ส.ค. 2561
193
นักเรียน
ภาค
17 ส.ค. 2561
194
นักเรียน
ภาค
17 ส.ค. 2561
195
ครู
ภาค
17 ส.ค. 2561
196
นักเรียน
ภาค
17 ส.ค. 2561
197
ครู
ภาค
17 ส.ค. 2561
198
ครู
ภาค
17 ส.ค. 2561
199
ครู
ภาค
17 ส.ค. 2561
200
นักเรียน
ภาค
17 ส.ค. 2561
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
11
21

ประเทศ

6
66
68
140

ภาค

3
86
127
216

เขตพื้นที่

15
159
154
328

จังหวัด

2
62
116
180

โรงเรียน

-
57
38
95

รวม

26
440
514
980
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี