ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวนทั้งหมด 982 รายการ


หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
801
นักเรียน
จังหวัด
22 ก.ค. 2560
802
นักเรียน
จังหวัด
26 มิ.ย. 2560
803
นักเรียน
จังหวัด
14 มิ.ย. 2560
804
นักเรียน
จังหวัด
30 พ.ค. 2560
805
นักเรียน
จังหวัด
2 เม.ย. 2560
806
นักเรียน
จังหวัด
2 เม.ย. 2560
807
นักเรียน
จังหวัด
27 มี.ค. 2560
808
ครู
จังหวัด
27 มี.ค. 2560
809
นักเรียน
จังหวัด
17 มี.ค. 2560
810
นักเรียน
จังหวัด
11 มี.ค. 2560
811
นักเรียน
จังหวัด
1 มี.ค. 2560
812
นักเรียน
จังหวัด
23 ก.พ. 2560
813
นักเรียน
จังหวัด
23 ก.พ. 2560
814
นักเรียน
จังหวัด
10 ก.พ. 2560
815
ครู
จังหวัด
10 ก.พ. 2560
816
ครู
จังหวัด
10 ก.พ. 2560
817
นักเรียน
จังหวัด
10 ก.พ. 2560
818
ครู
จังหวัด
10 ก.พ. 2560
819
ครู
จังหวัด
10 ก.พ. 2560
820
นักเรียน
จังหวัด
10 ก.พ. 2560
821
ครู
จังหวัด
10 ก.พ. 2560
822
ครู
จังหวัด
10 ก.พ. 2560
823
นักเรียน
จังหวัด
10 ก.พ. 2560
824
ครู
จังหวัด
16 ม.ค. 2560
825
นักเรียน
จังหวัด
4 ม.ค. 2560
826
นักเรียน
จังหวัด
18 ธ.ค. 2559
827
นักเรียน
จังหวัด
19 ก.ย. 2559
828
ครู
จังหวัด
2 ก.ย. 2559
829
นักเรียน
จังหวัด
2 ก.ย. 2559
830
นักเรียน
จังหวัด
ม.4/2
ม.4/10
ม.4/10
ม.5/10
ม.5/11
ม.6/4
ม.6/5
ม.6/5
ม.6/7
ม.6/7
ม.6/13
2 ก.ย. 2559
831
นักเรียน
จังหวัด
26 ส.ค. 2559
832
นักเรียน
จังหวัด
26 ส.ค. 2559
833
นักเรียน
จังหวัด
26 ส.ค. 2559
834
นักเรียน
จังหวัด
25 ส.ค. 2559
835
นักเรียน
จังหวัด
18 ส.ค. 2559
836
นักเรียน
จังหวัด
31 ก.ค. 2559
837
นักเรียน
จังหวัด
30 ก.ค. 2559
838
นักเรียน
จังหวัด
16 ก.ค. 2559
839
นักเรียน
จังหวัด
16 ก.ค. 2559
840
ครู
จังหวัด
2 ก.ค. 2559
841
นักเรียน
จังหวัด
23 พ.ค. 2559
842
ครู
จังหวัด
1 ม.ค. 2559
843
โรงเรียน
จังหวัด
1 ธ.ค. 2558
844
ครู
จังหวัด
26 พ.ย. 2558
845
นักเรียน
จังหวัด
26 พ.ย. 2558
846
นักเรียน
จังหวัด
26 พ.ย. 2558
847
ครู
จังหวัด
26 พ.ย. 2558
848
นักเรียน
จังหวัด
26 พ.ย. 2558
849
ครู
จังหวัด
26 พ.ย. 2558
850
นักเรียน
จังหวัด
26 พ.ย. 2558
851
ครู
จังหวัด
26 พ.ย. 2558
852
นักเรียน
จังหวัด
13 ส.ค. 2558
853
นักเรียน
จังหวัด
13 ส.ค. 2558
854
นักเรียน
จังหวัด
13 ส.ค. 2558
855
นักเรียน
จังหวัด
13 ส.ค. 2558
856
นักเรียน
จังหวัด
11 ส.ค. 2558
857
นักเรียน
จังหวัด
4 ส.ค. 2558
858
นักเรียน
จังหวัด
26 มิ.ย. 2558
859
นักเรียน
จังหวัด
16 มิ.ย. 2558
860
นักเรียน
จังหวัด
16 มิ.ย. 2558
861
ครู
จังหวัด
11 มิ.ย. 2558
862
ครู
จังหวัด
1 มิ.ย. 2558
863
นักเรียน
จังหวัด
24 ต.ค. 2557
864
นักเรียน
จังหวัด
3 ก.ย. 2557
865
นักเรียน
จังหวัด
22 ส.ค. 2557
866
นักเรียน
จังหวัด
21 ส.ค. 2557
867
นักเรียน
จังหวัด
18 ส.ค. 2557
868
นักเรียน
จังหวัด
16 ส.ค. 2557
869
นักเรียน
จังหวัด
16 ส.ค. 2557
870
นักเรียน
จังหวัด
16 ส.ค. 2557
871
นักเรียน
จังหวัด
16 ส.ค. 2557
872
นักเรียน
จังหวัด
16 ส.ค. 2557
873
นักเรียน
จังหวัด
16 ส.ค. 2557
874
นักเรียน
จังหวัด
16 ส.ค. 2557
875
นักเรียน
จังหวัด
16 ส.ค. 2557
876
ครู
จังหวัด
16 ส.ค. 2557
877
ครู
จังหวัด
16 ส.ค. 2557
878
ครู
จังหวัด
16 ส.ค. 2557
879
นักเรียน
จังหวัด
14 ส.ค. 2557
880
นักเรียน
จังหวัด
12 ส.ค. 2557
881
ครู
จังหวัด
16 ก.ค. 2557
882
ครู
จังหวัด
8 ก.ค. 2557
883
นักเรียน
จังหวัด
13 มิ.ย. 2557
884
นักเรียน
จังหวัด
ม.1/6
ม.1/9
ม.2/2
ม.2/3
ม.2/3
ม.2/4
ม.2/4
ม.2/5
ม.2/6
ม.2/6
ม.3/3
ม.3/5
885
นักเรียน
จังหวัด
886
นักเรียน
โรงเรียน
7 ก.ย. 2561
887
นักเรียน
โรงเรียน
7 ก.ย. 2561
888
ครู
โรงเรียน
7 ก.ย. 2561
889
นักเรียน
โรงเรียน
7 ก.ย. 2561
890
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 2561
891
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 2561
892
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 2561
893
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 2561
894
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 2561
895
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 2561
896
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 2561
897
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 2561
898
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 2561
899
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 2561
900
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 2561
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
11
21

ประเทศ

6
66
68
140

ภาค

3
86
127
216

เขตพื้นที่

15
159
154
328

จังหวัด

2
62
116
180

โรงเรียน

-
57
38
95

รวม

26
440
514
980
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี