ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวน 1,182 รายการ


หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 ... 7 8 9 10 11 ... 24 ถัดไป »
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
401
ครู
ภาค
9 ธ.ค. 2558
402
นักเรียน
ภาค
9 ธ.ค. 2558
403
นักเรียน
ภาค
29 พ.ย. 2558
404
นักเรียน
ภาค
29 พ.ย. 2558
405
ครู
ภาค
29 พ.ย. 2558
406
นักเรียน
ภาค
28 พ.ย. 2558
407
นักเรียน
ภาค
17 ก.พ. 2558
408
นักเรียน
ภาค
12 ธ.ค. 2557
409
นักเรียน
ภาค
12 ธ.ค. 2557
410
ครู
ภาค
12 ธ.ค. 2557
411
นักเรียน
ภาค
12 ธ.ค. 2557
412
ครู
ภาค
12 ธ.ค. 2557
413
นักเรียน
ภาค
12 ธ.ค. 2557
414
ครู
ภาค
12 ธ.ค. 2557
415
นักเรียน
ภาค
12 ธ.ค. 2557
416
ครู
ภาค
12 ธ.ค. 2557
417
นักเรียน
ภาค
12 ธ.ค. 2557
418
นักเรียน
ภาค
12 ธ.ค. 2557
419
นักเรียน
ภาค
12 ธ.ค. 2557
420
ครู
ภาค
12 ธ.ค. 2557
421
ครู
ภาค
10 ธ.ค. 2557
422
ครู
ภาค
10 ธ.ค. 2557
423
ครู
ภาค
10 ธ.ค. 2557
424
ครู
ภาค
10 ธ.ค. 2557
425
นักเรียน
ภาค
10 ธ.ค. 2557
426
ครู
ภาค
10 ธ.ค. 2557
427
ครู
ภาค
10 ธ.ค. 2557
428
ครู
ภาค
10 ธ.ค. 2557
429
นักเรียน
ภาค
10 ธ.ค. 2557
430
ครู
ภาค
10 ธ.ค. 2557
431
นักเรียน
ภาค
10 ธ.ค. 2557
432
นักเรียน
ภาค
10 ธ.ค. 2557
433
ครู
ภาค
10 ธ.ค. 2557
434
นักเรียน
ภาค
ม.4/1
ม.4/1
ม.4/1
ม.4/1
ม.4/1
ม.4/2
ม.4/2
ม.4/3
ม.4/4
ม.4/8
ม.5/3
ม.5/4
ม.5/4
ม.5/5
ม.5/5
ม.6/6
10 ธ.ค. 2557
435
นักเรียน
ภาค
8 ก.ย. 2557
436
ครู
ภาค
8 ก.ย. 2557
437
นักเรียน
ภาค
8 ก.ย. 2557
438
ครู
ภาค
8 ก.ย. 2557
439
ครู
ภาค
440
ครู
ภาค
441
นักเรียน
ภาค
442
ครู
ภาค
443
ครู
เขตพื้นที่
27 พ.ค. 2562
444
ครู
เขตพื้นที่
16 ม.ค. 2562
445
นักเรียน
เขตพื้นที่
23 ธ.ค. 2561
446
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
447
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
448
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
449
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
450
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 ... 7 8 9 10 11 ... 24 ถัดไป »

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
13
23

ประเทศ

8
86
86
180

ภาค

4
96
139
239

เขตพื้นที่

15
228
199
442

จังหวัด

2
66
126
194

โรงเรียน

-
62
42
104

รวม

29
548
605
1182
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี