ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวนทั้งหมด 1080 รายการ


หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 ... 7 8 9 10 11 ... 22 ถัดไป »
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
401
ครู
ภาค
402
นักเรียน
ภาค
403
ครู
ภาค
404
ครู
เขตพื้นที่
16 ม.ค. 2562
405
นักเรียน
เขตพื้นที่
23 ธ.ค. 2561
406
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
407
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
408
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
409
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
410
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
411
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
412
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
413
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
414
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
415
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
416
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
417
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
418
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
419
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
420
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
421
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
422
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
423
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
424
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
425
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
426
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
427
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
428
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
429
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
430
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
431
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
432
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
433
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
434
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
435
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
436
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
437
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
438
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
439
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
440
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
441
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
442
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
443
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
444
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
445
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
446
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
447
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
448
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
449
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
450
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 ... 7 8 9 10 11 ... 22 ถัดไป »

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
11
21

ประเทศ

6
77
76
159

ภาค

3
90
130
223

เขตพื้นที่

15
191
185
391

จังหวัด

2
65
124
191

โรงเรียน

-
57
38
95

รวม

26
490
564
1080
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี