ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวนทั้งหมด 1080 รายการ


หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 ... 6 7 8 9 10 ... 22 ถัดไป »
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
351
ครู
ภาค
16 ก.พ. 2559
352
โรงเรียน
ภาค
8 ก.พ. 2559
353
ครู
ภาค
9 ม.ค. 2559
354
นักเรียน
ภาค
9 ม.ค. 2559
355
นักเรียน
ภาค
9 ม.ค. 2559
356
นักเรียน
ภาค
9 ม.ค. 2559
357
นักเรียน
ภาค
9 ม.ค. 2559
358
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2558
359
นักเรียน
ภาค
12 ธ.ค. 2558
360
นักเรียน
ภาค
9 ธ.ค. 2558
361
ครู
ภาค
9 ธ.ค. 2558
362
ครู
ภาค
9 ธ.ค. 2558
363
นักเรียน
ภาค
9 ธ.ค. 2558
364
นักเรียน
ภาค
29 พ.ย. 2558
365
นักเรียน
ภาค
29 พ.ย. 2558
366
ครู
ภาค
29 พ.ย. 2558
367
นักเรียน
ภาค
28 พ.ย. 2558
368
นักเรียน
ภาค
17 ก.พ. 2558
369
นักเรียน
ภาค
12 ธ.ค. 2557
370
นักเรียน
ภาค
12 ธ.ค. 2557
371
ครู
ภาค
12 ธ.ค. 2557
372
นักเรียน
ภาค
12 ธ.ค. 2557
373
ครู
ภาค
12 ธ.ค. 2557
374
นักเรียน
ภาค
12 ธ.ค. 2557
375
ครู
ภาค
12 ธ.ค. 2557
376
นักเรียน
ภาค
12 ธ.ค. 2557
377
ครู
ภาค
12 ธ.ค. 2557
378
นักเรียน
ภาค
12 ธ.ค. 2557
379
นักเรียน
ภาค
12 ธ.ค. 2557
380
นักเรียน
ภาค
12 ธ.ค. 2557
381
ครู
ภาค
12 ธ.ค. 2557
382
ครู
ภาค
10 ธ.ค. 2557
383
ครู
ภาค
10 ธ.ค. 2557
384
ครู
ภาค
10 ธ.ค. 2557
385
ครู
ภาค
10 ธ.ค. 2557
386
นักเรียน
ภาค
10 ธ.ค. 2557
387
ครู
ภาค
10 ธ.ค. 2557
388
ครู
ภาค
10 ธ.ค. 2557
389
ครู
ภาค
10 ธ.ค. 2557
390
นักเรียน
ภาค
10 ธ.ค. 2557
391
ครู
ภาค
10 ธ.ค. 2557
392
นักเรียน
ภาค
10 ธ.ค. 2557
393
นักเรียน
ภาค
10 ธ.ค. 2557
394
ครู
ภาค
10 ธ.ค. 2557
395
นักเรียน
ภาค
ม.4/1
ม.4/1
ม.4/1
ม.4/1
ม.4/1
ม.4/2
ม.4/2
ม.4/3
ม.4/4
ม.4/8
ม.5/3
ม.5/4
ม.5/4
ม.5/5
ม.5/5
ม.6/6
10 ธ.ค. 2557
396
นักเรียน
ภาค
8 ก.ย. 2557
397
ครู
ภาค
8 ก.ย. 2557
398
นักเรียน
ภาค
8 ก.ย. 2557
399
ครู
ภาค
8 ก.ย. 2557
400
ครู
ภาค
หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 ... 6 7 8 9 10 ... 22 ถัดไป »

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
11
21

ประเทศ

6
77
76
159

ภาค

3
90
130
223

เขตพื้นที่

15
191
185
391

จังหวัด

2
65
124
191

โรงเรียน

-
57
38
95

รวม

26
490
564
1080
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี