ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวน 1,182 รายการ


หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 ... 6 7 8 9 10 ... 24 ถัดไป »
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
351
นักเรียน
ภาค
29 เม.ย. 2560
352
นักเรียน
ภาค
29 เม.ย. 2560
353
นักเรียน
ภาค
29 เม.ย. 2560
354
ครู
ภาค
10 ก.พ. 2560
355
นักเรียน
ภาค
10 ก.พ. 2560
356
ครู
ภาค
9 ก.พ. 2560
357
นักเรียน
ภาค
9 ก.พ. 2560
358
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2559
359
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2559
360
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2559
361
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2559
362
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2559
363
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2559
364
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2559
365
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2559
366
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2559
367
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2559
368
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2559
369
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2559
370
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2559
371
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2559
372
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2559
373
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2559
374
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2559
375
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2559
376
นักเรียน
ภาค
17 ธ.ค. 2559
377
นักเรียน
ภาค
17 ธ.ค. 2559
378
นักเรียน
ภาค
17 ธ.ค. 2559
379
นักเรียน
ภาค
17 ธ.ค. 2559
380
นักเรียน
ภาค
17 ธ.ค. 2559
381
ครู
ภาค
21 ต.ค. 2559
382
นักเรียน
ภาค
4 ก.ย. 2559
383
ครู
ภาค
19 ส.ค. 2559
384
นักเรียน
ภาค
19 ส.ค. 2559
385
นักเรียน
ภาค
19 ส.ค. 2559
386
ครู
ภาค
19 ส.ค. 2559
387
นักเรียน
ภาค
15 ส.ค. 2559
388
นักเรียน
ภาค
23 เม.ย. 2559
389
นักเรียน
ภาค
23 เม.ย. 2559
390
ครู
ภาค
16 ก.พ. 2559
391
โรงเรียน
ภาค
8 ก.พ. 2559
392
ครู
ภาค
9 ม.ค. 2559
393
นักเรียน
ภาค
9 ม.ค. 2559
394
นักเรียน
ภาค
9 ม.ค. 2559
395
นักเรียน
ภาค
9 ม.ค. 2559
396
นักเรียน
ภาค
9 ม.ค. 2559
397
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2558
398
นักเรียน
ภาค
12 ธ.ค. 2558
399
นักเรียน
ภาค
9 ธ.ค. 2558
400
ครู
ภาค
9 ธ.ค. 2558
หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 ... 6 7 8 9 10 ... 24 ถัดไป »

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
13
23

ประเทศ

8
86
86
180

ภาค

4
96
139
239

เขตพื้นที่

15
228
199
442

จังหวัด

2
66
126
194

โรงเรียน

-
62
42
104

รวม

29
548
605
1182
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี