ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวนทั้งหมด 1080 รายการ


หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 ... 5 6 7 8 9 ... 22 ถัดไป »
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
301
นักเรียน
ภาค
20 ส.ค. 2560
302
ครู
ภาค
11 ส.ค. 2560
303
นักเรียน
ภาค
11 ส.ค. 2560
304
นักเรียน
ภาค
7 ส.ค. 2560
305
นักเรียน
ภาค
22 ก.ค. 2560
306
นักเรียน
ภาค
22 ก.ค. 2560
307
นักเรียน
ภาค
1 ก.ค. 2560
308
นักเรียน
ภาค
1 ก.ค. 2560
309
นักเรียน
ภาค
30 มิ.ย. 2560
310
นักเรียน
ภาค
13 พ.ค. 2560
311
นักเรียน
ภาค
7 พ.ค. 2560
312
นักเรียน
ภาค
29 เม.ย. 2560
313
นักเรียน
ภาค
29 เม.ย. 2560
314
นักเรียน
ภาค
29 เม.ย. 2560
315
ครู
ภาค
10 ก.พ. 2560
316
นักเรียน
ภาค
10 ก.พ. 2560
317
ครู
ภาค
9 ก.พ. 2560
318
นักเรียน
ภาค
9 ก.พ. 2560
319
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2559
320
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2559
321
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2559
322
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2559
323
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2559
324
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2559
325
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2559
326
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2559
327
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2559
328
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2559
329
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2559
330
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2559
331
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2559
332
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2559
333
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2559
334
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2559
335
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2559
336
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2559
337
นักเรียน
ภาค
17 ธ.ค. 2559
338
นักเรียน
ภาค
17 ธ.ค. 2559
339
นักเรียน
ภาค
17 ธ.ค. 2559
340
นักเรียน
ภาค
17 ธ.ค. 2559
341
นักเรียน
ภาค
17 ธ.ค. 2559
342
ครู
ภาค
21 ต.ค. 2559
343
นักเรียน
ภาค
4 ก.ย. 2559
344
ครู
ภาค
19 ส.ค. 2559
345
นักเรียน
ภาค
19 ส.ค. 2559
346
นักเรียน
ภาค
19 ส.ค. 2559
347
ครู
ภาค
19 ส.ค. 2559
348
นักเรียน
ภาค
15 ส.ค. 2559
349
นักเรียน
ภาค
23 เม.ย. 2559
350
นักเรียน
ภาค
23 เม.ย. 2559
หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 ... 5 6 7 8 9 ... 22 ถัดไป »

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
11
21

ประเทศ

6
77
76
159

ภาค

3
90
130
223

เขตพื้นที่

15
191
185
391

จังหวัด

2
65
124
191

โรงเรียน

-
57
38
95

รวม

26
490
564
1080
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี