ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวน 1,182 รายการ


หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 ... 5 6 7 8 9 ... 24 ถัดไป »
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
301
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
302
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
303
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
304
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
305
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
306
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
307
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
308
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
309
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
310
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
311
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
312
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
313
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
314
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
315
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
316
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
317
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
318
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
319
นักเรียน
ภาค
20 ธ.ค. 2560
320
ครู
ภาค
20 ธ.ค. 2560
321
ครู
ภาค
19 ธ.ค. 2560
322
ครู
ภาค
19 ธ.ค. 2560
323
นักเรียน
ภาค
19 ธ.ค. 2560
324
ครู
ภาค
19 ธ.ค. 2560
325
ครู
ภาค
19 ธ.ค. 2560
326
นักเรียน
ภาค
30 พ.ย. 2560
327
นักเรียน
ภาค
30 พ.ย. 2560
328
นักเรียน
ภาค
30 พ.ย. 2560
329
ครู
ภาค
28 ต.ค. 2560
330
ครู
ภาค
5 ก.ย. 2560
331
นักเรียน
ภาค
5 ก.ย. 2560
332
ครู
ภาค
5 ก.ย. 2560
333
นักเรียน
ภาค
5 ก.ย. 2560
334
ครู
ภาค
5 ก.ย. 2560
335
นักเรียน
ภาค
5 ก.ย. 2560
336
ครู
ภาค
5 ก.ย. 2560
337
นักเรียน
ภาค
5 ก.ย. 2560
338
ครู
ภาค
24 ส.ค. 2560
339
นักเรียน
ภาค
24 ส.ค. 2560
340
นักเรียน
ภาค
20 ส.ค. 2560
341
ครู
ภาค
11 ส.ค. 2560
342
นักเรียน
ภาค
11 ส.ค. 2560
343
นักเรียน
ภาค
7 ส.ค. 2560
344
นักเรียน
ภาค
22 ก.ค. 2560
345
นักเรียน
ภาค
22 ก.ค. 2560
346
นักเรียน
ภาค
1 ก.ค. 2560
347
นักเรียน
ภาค
1 ก.ค. 2560
348
นักเรียน
ภาค
30 มิ.ย. 2560
349
นักเรียน
ภาค
13 พ.ค. 2560
350
นักเรียน
ภาค
7 พ.ค. 2560
หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 ... 5 6 7 8 9 ... 24 ถัดไป »

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
13
23

ประเทศ

8
86
86
180

ภาค

4
96
139
239

เขตพื้นที่

15
228
199
442

จังหวัด

2
66
126
194

โรงเรียน

-
62
42
104

รวม

29
548
605
1182
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี