ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวนทั้งหมด 1080 รายการ


หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 ... 4 5 6 7 8 ... 22 ถัดไป »
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
251
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
252
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
253
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
254
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
255
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
256
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
257
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
258
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
259
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
260
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
261
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
262
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
263
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
264
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
265
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
266
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
267
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
268
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
269
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
270
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
271
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
272
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
273
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
274
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
275
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
276
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
277
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
278
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
279
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
280
นักเรียน
ภาค
20 ธ.ค. 2560
281
ครู
ภาค
20 ธ.ค. 2560
282
ครู
ภาค
19 ธ.ค. 2560
283
ครู
ภาค
19 ธ.ค. 2560
284
นักเรียน
ภาค
19 ธ.ค. 2560
285
ครู
ภาค
19 ธ.ค. 2560
286
ครู
ภาค
19 ธ.ค. 2560
287
นักเรียน
ภาค
30 พ.ย. 2560
288
นักเรียน
ภาค
30 พ.ย. 2560
289
นักเรียน
ภาค
30 พ.ย. 2560
290
ครู
ภาค
28 ต.ค. 2560
291
ครู
ภาค
5 ก.ย. 2560
292
นักเรียน
ภาค
5 ก.ย. 2560
293
ครู
ภาค
5 ก.ย. 2560
294
นักเรียน
ภาค
5 ก.ย. 2560
295
ครู
ภาค
5 ก.ย. 2560
296
นักเรียน
ภาค
5 ก.ย. 2560
297
ครู
ภาค
5 ก.ย. 2560
298
นักเรียน
ภาค
5 ก.ย. 2560
299
ครู
ภาค
24 ส.ค. 2560
300
นักเรียน
ภาค
24 ส.ค. 2560
หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 ... 4 5 6 7 8 ... 22 ถัดไป »

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
11
21

ประเทศ

6
77
76
159

ภาค

3
90
130
223

เขตพื้นที่

15
191
185
391

จังหวัด

2
65
124
191

โรงเรียน

-
57
38
95

รวม

26
490
564
1080
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี