ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวน 1,182 รายการ


หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 ... 4 5 6 7 8 ... 24 ถัดไป »
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
251
นักเรียน
ภาค
18 ส.ค. 2561
252
นักเรียน
ภาค
18 ส.ค. 2561
253
ครู
ภาค
18 ส.ค. 2561
254
ครู
ภาค
18 ส.ค. 2561
255
นักเรียน
ภาค
18 ส.ค. 2561
256
นักเรียน
ภาค
17 ส.ค. 2561
257
ครู
ภาค
17 ส.ค. 2561
258
นักเรียน
ภาค
17 ส.ค. 2561
259
ครู
ภาค
17 ส.ค. 2561
260
ครู
ภาค
17 ส.ค. 2561
261
นักเรียน
ภาค
17 ส.ค. 2561
262
นักเรียน
ภาค
17 ส.ค. 2561
263
ครู
ภาค
17 ส.ค. 2561
264
ครู
ภาค
17 ส.ค. 2561
265
นักเรียน
ภาค
30 ก.ค. 2561
266
นักเรียน
ภาค
30 ก.ค. 2561
267
ครู
ภาค
27 ก.ค. 2561
268
นักเรียน
ภาค
27 ก.ค. 2561
269
ครู
ภาค
27 ก.ค. 2561
270
นักเรียน
ภาค
27 ก.ค. 2561
271
นักเรียน
ภาค
16 มิ.ย. 2561
272
นักเรียน
ภาค
10 พ.ค. 2561
273
นักเรียน
ภาค
22 เม.ย. 2561
274
นักเรียน
ภาค
22 เม.ย. 2561
275
นักเรียน
ภาค
11 มี.ค. 2561
276
นักเรียน
ภาค
11 มี.ค. 2561
277
โรงเรียน
ภาค
16 ม.ค. 2561
278
ครู
ภาค
16 ม.ค. 2561
279
ครู
ภาค
16 ม.ค. 2561
280
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
281
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
282
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
283
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
284
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
285
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
286
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
287
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
288
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
289
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
290
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
291
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
292
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
293
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
294
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
295
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
296
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
297
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
298
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
299
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
300
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 ... 4 5 6 7 8 ... 24 ถัดไป »

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
13
23

ประเทศ

8
86
86
180

ภาค

4
96
139
239

เขตพื้นที่

15
228
199
442

จังหวัด

2
66
126
194

โรงเรียน

-
62
42
104

รวม

29
548
605
1182
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี