ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวนทั้งหมด 1080 รายการ


หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 ... 3 4 5 6 7 ... 22 ถัดไป »
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
201
นักเรียน
ภาค
1 ก.ย. 2561
202
นักเรียน
ภาค
24 ส.ค. 2561
203
นักเรียน
ภาค
24 ส.ค. 2561
204
ครู
ภาค
24 ส.ค. 2561
205
ครู
ภาค
24 ส.ค. 2561
206
ครู
ภาค
19 ส.ค. 2561
207
นักเรียน
ภาค
19 ส.ค. 2561
208
ครู
ภาค
18 ส.ค. 2561
209
นักเรียน
ภาค
18 ส.ค. 2561
210
นักเรียน
ภาค
18 ส.ค. 2561
211
ครู
ภาค
18 ส.ค. 2561
212
นักเรียน
ภาค
18 ส.ค. 2561
213
นักเรียน
ภาค
18 ส.ค. 2561
214
นักเรียน
ภาค
18 ส.ค. 2561
215
ครู
ภาค
18 ส.ค. 2561
216
ครู
ภาค
18 ส.ค. 2561
217
นักเรียน
ภาค
18 ส.ค. 2561
218
นักเรียน
ภาค
17 ส.ค. 2561
219
ครู
ภาค
17 ส.ค. 2561
220
นักเรียน
ภาค
17 ส.ค. 2561
221
ครู
ภาค
17 ส.ค. 2561
222
ครู
ภาค
17 ส.ค. 2561
223
นักเรียน
ภาค
17 ส.ค. 2561
224
นักเรียน
ภาค
17 ส.ค. 2561
225
ครู
ภาค
17 ส.ค. 2561
226
นักเรียน
ภาค
30 ก.ค. 2561
227
นักเรียน
ภาค
30 ก.ค. 2561
228
ครู
ภาค
27 ก.ค. 2561
229
นักเรียน
ภาค
27 ก.ค. 2561
230
ครู
ภาค
27 ก.ค. 2561
231
นักเรียน
ภาค
27 ก.ค. 2561
232
นักเรียน
ภาค
16 มิ.ย. 2561
233
นักเรียน
ภาค
10 พ.ค. 2561
234
นักเรียน
ภาค
22 เม.ย. 2561
235
นักเรียน
ภาค
22 เม.ย. 2561
236
นักเรียน
ภาค
11 มี.ค. 2561
237
นักเรียน
ภาค
11 มี.ค. 2561
238
โรงเรียน
ภาค
16 ม.ค. 2561
239
ครู
ภาค
16 ม.ค. 2561
240
ครู
ภาค
16 ม.ค. 2561
241
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
242
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
243
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
244
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
245
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
246
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
247
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
248
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
249
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
250
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 ... 3 4 5 6 7 ... 22 ถัดไป »

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
11
21

ประเทศ

6
77
76
159

ภาค

3
90
130
223

เขตพื้นที่

15
191
185
391

จังหวัด

2
65
124
191

โรงเรียน

-
57
38
95

รวม

26
490
564
1080
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี