ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวน 1,182 รายการ


หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 ... 24 ถัดไป »
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
151
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 2559
152
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 2559
153
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 2559
154
นักเรียน
ประเทศ
29 ม.ค. 2559
155
นักเรียน
ประเทศ
29 ม.ค. 2559
156
ครู
ประเทศ
29 ธ.ค. 2558
157
ครู
ประเทศ
21 ธ.ค. 2558
158
โรงเรียน
ประเทศ
12 ต.ค. 2558
159
นักเรียน
ประเทศ
14 ก.ย. 2558
160
นักเรียน
ประเทศ
8 ก.ย. 2558
161
ครู
ประเทศ
1 ก.ย. 2558
162
ครู
ประเทศ
25 ส.ค. 2558
163
ครู
ประเทศ
18 ส.ค. 2558
164
ครู
ประเทศ
14 ส.ค. 2558
165
ครู
ประเทศ
12 ส.ค. 2558
166
ครู
ประเทศ
12 ส.ค. 2558
167
ครู
ประเทศ
10 ส.ค. 2558
168
ครู
ประเทศ
4 ส.ค. 2558
169
โรงเรียน
ประเทศ
15 ก.ค. 2558
170
โรงเรียน
ประเทศ
14 ก.ค. 2558
171
โรงเรียน
ประเทศ
26 มิ.ย. 2558
172
นักเรียน
ประเทศ
26 มิ.ย. 2558
173
โรงเรียน
ประเทศ
26 มิ.ย. 2558
174
ครู
ประเทศ
14 พ.ค. 2558
175
ครู
ประเทศ
29 มี.ค. 2558
176
ครู
ประเทศ
9 มี.ค. 2558
177
ครู
ประเทศ
5 มี.ค. 2558
178
ครู
ประเทศ
1 ม.ค. 2558
179
ครู
ประเทศ
12 ธ.ค. 2557
180
นักเรียน
ประเทศ
21 ต.ค. 2557
181
ครู
ประเทศ
21 ต.ค. 2557
182
นักเรียน
ประเทศ
16 ก.ย. 2557
183
นักเรียน
ประเทศ
10 ก.ย. 2557
184
นักเรียน
ประเทศ
10 ก.ย. 2557
185
นักเรียน
ประเทศ
9 ก.ย. 2557
186
นักเรียน
ประเทศ
8 ก.ย. 2557
187
นักเรียน
ประเทศ
3 ก.ย. 2557
188
ครู
ประเทศ
2 ก.ย. 2557
189
นักเรียน
ประเทศ
2 ก.ย. 2557
190
ครู
ประเทศ
14 ส.ค. 2557
191
นักเรียน
ประเทศ
17 ก.พ. 2557
192
ครู
ประเทศ
17 ก.พ. 2557
193
ครู
ประเทศ
17 ก.พ. 2557
194
ครู
ประเทศ
17 ก.พ. 2557
195
นักเรียน
ประเทศ
17 ก.พ. 2557
196
นักเรียน
ประเทศ
17 ก.พ. 2557
197
ครู
ประเทศ
1 ก.พ. 2557
198
ครู
ประเทศ
1 ม.ค. 2557
199
ครู
ประเทศ
25 ก.พ. 2556
200
ครู
ประเทศ
15 ก.พ. 2556
หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 ... 24 ถัดไป »

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
13
23

ประเทศ

8
86
86
180

ภาค

4
96
139
239

เขตพื้นที่

15
228
199
442

จังหวัด

2
66
126
194

โรงเรียน

-
62
42
104

รวม

29
548
605
1182
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี