ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวนทั้งหมด 1080 รายการ


หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 ... 22 ถัดไป »
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
151
ครู
ประเทศ
14 พ.ค. 2558
152
ครู
ประเทศ
29 มี.ค. 2558
153
ครู
ประเทศ
9 มี.ค. 2558
154
ครู
ประเทศ
5 มี.ค. 2558
155
ครู
ประเทศ
1 ม.ค. 2558
156
ครู
ประเทศ
12 ธ.ค. 2557
157
นักเรียน
ประเทศ
21 ต.ค. 2557
158
ครู
ประเทศ
21 ต.ค. 2557
159
นักเรียน
ประเทศ
16 ก.ย. 2557
160
นักเรียน
ประเทศ
10 ก.ย. 2557
161
นักเรียน
ประเทศ
10 ก.ย. 2557
162
นักเรียน
ประเทศ
9 ก.ย. 2557
163
นักเรียน
ประเทศ
8 ก.ย. 2557
164
นักเรียน
ประเทศ
3 ก.ย. 2557
165
ครู
ประเทศ
2 ก.ย. 2557
166
นักเรียน
ประเทศ
2 ก.ย. 2557
167
ครู
ประเทศ
14 ส.ค. 2557
168
นักเรียน
ประเทศ
17 ก.พ. 2557
169
ครู
ประเทศ
17 ก.พ. 2557
170
ครู
ประเทศ
17 ก.พ. 2557
171
ครู
ประเทศ
17 ก.พ. 2557
172
นักเรียน
ประเทศ
17 ก.พ. 2557
173
นักเรียน
ประเทศ
17 ก.พ. 2557
174
ครู
ประเทศ
1 ก.พ. 2557
175
ครู
ประเทศ
1 ม.ค. 2557
176
ครู
ประเทศ
25 ก.พ. 2556
177
ครู
ประเทศ
15 ก.พ. 2556
178
ครู
ประเทศ
1 ม.ค. 2556
179
ครู
ประเทศ
1 ม.ค. 2556
180
นักเรียน
ประเทศ
181
ครู
ภาค
9 ธ.ค. 2561
182
โรงเรียน
ภาค
20 พ.ย. 2561
183
ครู
ภาค
18 พ.ย. 2561
184
นักเรียน
ภาค
18 พ.ย. 2561
185
นักเรียน
ภาค
5 พ.ย. 2561
186
นักเรียน
ภาค
5 พ.ย. 2561
187
นักเรียน
ภาค
5 พ.ย. 2561
188
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 2561
189
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 2561
190
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 2561
191
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 2561
192
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 2561
193
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 2561
194
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 2561
195
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 2561
196
นักเรียน
ภาค
29 ต.ค. 2561
197
นักเรียน
ภาค
20 ต.ค. 2561
198
ครู
ภาค
1 ก.ย. 2561
199
นักเรียน
ภาค
1 ก.ย. 2561
200
ครู
ภาค
1 ก.ย. 2561
หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 ... 22 ถัดไป »

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
11
21

ประเทศ

6
77
76
159

ภาค

3
90
130
223

เขตพื้นที่

15
191
185
391

จังหวัด

2
65
124
191

โรงเรียน

-
57
38
95

รวม

26
490
564
1080
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี