ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวนทั้งหมด 1080 รายการ


หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ... 22 ถัดไป »
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
101
ครู
ประเทศ
15 ก.พ. 2560
102
นักเรียน
ประเทศ
10 ก.พ. 2560
103
ครู
ประเทศ
30 ม.ค. 2560
104
นักเรียน
ประเทศ
29 ม.ค. 2560
105
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 2560
106
นักเรียน
ประเทศ
29 ม.ค. 2560
107
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 2560
108
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 2560
109
ครู
ประเทศ
4 ม.ค. 2560
110
นักเรียน
ประเทศ
5 ธ.ค. 2559
111
ครู
ประเทศ
5 ธ.ค. 2559
112
ครู
ประเทศ
16 พ.ย. 2559
113
ครู
ประเทศ
29 ส.ค. 2559
114
ครู
ประเทศ
24 ส.ค. 2559
115
ครู
ประเทศ
23 ส.ค. 2559
116
ครู
ประเทศ
16 ส.ค. 2559
117
ครู
ประเทศ
15 ส.ค. 2559
118
ครู
ประเทศ
9 ส.ค. 2559
119
นักเรียน
ประเทศ
3 ส.ค. 2559
120
นักเรียน
ประเทศ
3 ส.ค. 2559
121
ครู
ประเทศ
2 ส.ค. 2559
122
ครู
ประเทศ
29 ก.ค. 2559
123
นักเรียน
ประเทศ
9 มี.ค. 2559
124
นักเรียน
ประเทศ
9 มี.ค. 2559
125
ครู
ประเทศ
12 ก.พ. 2559
126
ครู
ประเทศ
11 ก.พ. 2559
127
นักเรียน
ประเทศ
29 ม.ค. 2559
128
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 2559
129
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 2559
130
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 2559
131
นักเรียน
ประเทศ
29 ม.ค. 2559
132
นักเรียน
ประเทศ
29 ม.ค. 2559
133
ครู
ประเทศ
29 ธ.ค. 2558
134
ครู
ประเทศ
21 ธ.ค. 2558
135
โรงเรียน
ประเทศ
12 ต.ค. 2558
136
นักเรียน
ประเทศ
14 ก.ย. 2558
137
นักเรียน
ประเทศ
8 ก.ย. 2558
138
ครู
ประเทศ
1 ก.ย. 2558
139
ครู
ประเทศ
25 ส.ค. 2558
140
ครู
ประเทศ
18 ส.ค. 2558
141
ครู
ประเทศ
14 ส.ค. 2558
142
ครู
ประเทศ
12 ส.ค. 2558
143
ครู
ประเทศ
12 ส.ค. 2558
144
ครู
ประเทศ
10 ส.ค. 2558
145
ครู
ประเทศ
4 ส.ค. 2558
146
โรงเรียน
ประเทศ
15 ก.ค. 2558
147
โรงเรียน
ประเทศ
14 ก.ค. 2558
148
โรงเรียน
ประเทศ
26 มิ.ย. 2558
149
นักเรียน
ประเทศ
26 มิ.ย. 2558
150
โรงเรียน
ประเทศ
26 มิ.ย. 2558
หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ... 22 ถัดไป »

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
11
21

ประเทศ

6
77
76
159

ภาค

3
90
130
223

เขตพื้นที่

15
191
185
391

จังหวัด

2
65
124
191

โรงเรียน

-
57
38
95

รวม

26
490
564
1080
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี