ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวนทั้งหมด 982 รายการ


หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
201
นักเรียน
ภาค
30 ก.ค. 2561
202
นักเรียน
ภาค
30 ก.ค. 2561
203
นักเรียน
ภาค
27 ก.ค. 2561
204
ครู
ภาค
27 ก.ค. 2561
205
นักเรียน
ภาค
27 ก.ค. 2561
206
ครู
ภาค
27 ก.ค. 2561
207
นักเรียน
ภาค
16 มิ.ย. 2561
208
นักเรียน
ภาค
10 พ.ค. 2561
209
นักเรียน
ภาค
22 เม.ย. 2561
210
นักเรียน
ภาค
22 เม.ย. 2561
211
นักเรียน
ภาค
11 มี.ค. 2561
212
นักเรียน
ภาค
11 มี.ค. 2561
213
ครู
ภาค
16 ม.ค. 2561
214
โรงเรียน
ภาค
16 ม.ค. 2561
215
ครู
ภาค
16 ม.ค. 2561
216
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
217
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
218
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
219
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
220
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
221
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
222
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
223
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
224
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
225
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
226
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
227
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
228
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
229
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
230
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
231
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
232
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
233
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
234
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
235
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
236
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
237
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
238
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
239
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
240
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
241
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
242
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
243
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
244
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
245
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
246
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
247
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
248
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
249
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
250
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2560
251
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
252
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
253
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
254
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2560
255
ครู
ภาค
20 ธ.ค. 2560
256
นักเรียน
ภาค
20 ธ.ค. 2560
257
นักเรียน
ภาค
19 ธ.ค. 2560
258
ครู
ภาค
19 ธ.ค. 2560
259
ครู
ภาค
19 ธ.ค. 2560
260
ครู
ภาค
19 ธ.ค. 2560
261
ครู
ภาค
19 ธ.ค. 2560
262
นักเรียน
ภาค
30 พ.ย. 2560
263
นักเรียน
ภาค
30 พ.ย. 2560
264
นักเรียน
ภาค
30 พ.ย. 2560
265
ครู
ภาค
28 ต.ค. 2560
266
นักเรียน
ภาค
5 ก.ย. 2560
267
ครู
ภาค
5 ก.ย. 2560
268
นักเรียน
ภาค
5 ก.ย. 2560
269
ครู
ภาค
5 ก.ย. 2560
270
ครู
ภาค
5 ก.ย. 2560
271
นักเรียน
ภาค
5 ก.ย. 2560
272
ครู
ภาค
5 ก.ย. 2560
273
นักเรียน
ภาค
5 ก.ย. 2560
274
นักเรียน
ภาค
24 ส.ค. 2560
275
ครู
ภาค
24 ส.ค. 2560
276
นักเรียน
ภาค
20 ส.ค. 2560
277
นักเรียน
ภาค
11 ส.ค. 2560
278
ครู
ภาค
11 ส.ค. 2560
279
นักเรียน
ภาค
7 ส.ค. 2560
280
นักเรียน
ภาค
22 ก.ค. 2560
281
นักเรียน
ภาค
22 ก.ค. 2560
282
นักเรียน
ภาค
1 ก.ค. 2560
283
นักเรียน
ภาค
1 ก.ค. 2560
284
นักเรียน
ภาค
30 มิ.ย. 2560
285
นักเรียน
ภาค
13 พ.ค. 2560
286
นักเรียน
ภาค
7 พ.ค. 2560
287
นักเรียน
ภาค
29 เม.ย. 2560
288
นักเรียน
ภาค
29 เม.ย. 2560
289
นักเรียน
ภาค
29 เม.ย. 2560
290
นักเรียน
ภาค
10 ก.พ. 2560
291
ครู
ภาค
10 ก.พ. 2560
292
ครู
ภาค
9 ก.พ. 2560
293
นักเรียน
ภาค
9 ก.พ. 2560
294
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2559
295
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2559
296
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2559
297
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2559
298
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2559
299
นักเรียน
ภาค
21 ธ.ค. 2559
300
ครู
ภาค
21 ธ.ค. 2559
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
11
21

ประเทศ

6
66
68
140

ภาค

3
86
127
216

เขตพื้นที่

15
159
154
328

จังหวัด

2
62
116
180

โรงเรียน

-
57
38
95

รวม

26
440
514
980
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี