ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวนทั้งหมด 1080 รายการ


หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ... 22 ถัดไป »
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
51
นักเรียน
ประเทศ
31 ส.ค. 2561
52
นักเรียน
ประเทศ
13 มิ.ย. 2561
53
นักเรียน
ประเทศ
6 พ.ค. 2561
54
ครู
ประเทศ
23 เม.ย. 2561
55
นักเรียน
ประเทศ
29 มี.ค. 2561
56
นักเรียน
ประเทศ
29 มี.ค. 2561
57
นักเรียน
ประเทศ
29 มี.ค. 2561
58
นักเรียน
ประเทศ
29 มี.ค. 2561
59
นักเรียน
ประเทศ
11 มี.ค. 2561
60
นักเรียน
ประเทศ
15 ก.พ. 2561
61
นักเรียน
ประเทศ
15 ก.พ. 2561
62
ครู
ประเทศ
13 ก.พ. 2561
63
นักเรียน
ประเทศ
13 ก.พ. 2561
64
ครู
ประเทศ
13 ก.พ. 2561
65
นักเรียน
ประเทศ
13 ก.พ. 2561
66
นักเรียน
ประเทศ
11 ก.พ. 2561
67
นักเรียน
ประเทศ
11 ก.พ. 2561
68
ครู
ประเทศ
11 ก.พ. 2561
69
ครู
ประเทศ
11 ก.พ. 2561
70
ครู
ประเทศ
9 ก.พ. 2561
71
ครู
ประเทศ
8 ก.พ. 2561
72
ครู
ประเทศ
2 ก.พ. 2561
73
ครู
ประเทศ
2 ก.พ. 2561
74
นักเรียน
ประเทศ
30 ม.ค. 2561
75
ครู
ประเทศ
29 ม.ค. 2561
76
นักเรียน
ประเทศ
21 ม.ค. 2561
77
ครู
ประเทศ
21 ม.ค. 2561
78
นักเรียน
ประเทศ
18 ม.ค. 2561
79
โรงเรียน
ประเทศ
16 ม.ค. 2561
80
ครู
ประเทศ
16 ม.ค. 2561
81
ครู
ประเทศ
16 ม.ค. 2561
82
นักเรียน
ประเทศ
10 ม.ค. 2561
83
ครู
ประเทศ
31 ธ.ค. 2560
84
นักเรียน
ประเทศ
30 พ.ย. 2560
85
นักเรียน
ประเทศ
1 ก.ย. 2560
86
ครู
ประเทศ
30 ส.ค. 2560
87
ครู
ประเทศ
17 ส.ค. 2560
88
ครู
ประเทศ
26 มิ.ย. 2560
89
นักเรียน
ประเทศ
20 มิ.ย. 2560
90
นักเรียน
ประเทศ
20 มิ.ย. 2560
91
นักเรียน
ประเทศ
31 พ.ค. 2560
92
นักเรียน
ประเทศ
25 พ.ค. 2560
93
นักเรียน
ประเทศ
1 เม.ย. 2560
94
ครู
ประเทศ
30 มี.ค. 2560
95
นักเรียน
ประเทศ
16 มี.ค. 2560
96
นักเรียน
ประเทศ
16 มี.ค. 2560
97
นักเรียน
ประเทศ
16 มี.ค. 2560
98
นักเรียน
ประเทศ
16 มี.ค. 2560
99
นักเรียน
ประเทศ
16 มี.ค. 2560
100
นักเรียน
ประเทศ
15 ก.พ. 2560
หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ... 22 ถัดไป »

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
11
21

ประเทศ

6
77
76
159

ภาค

3
90
130
223

เขตพื้นที่

15
191
185
391

จังหวัด

2
65
124
191

โรงเรียน

-
57
38
95

รวม

26
490
564
1080
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี