ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวนทั้งหมด 1080 รายการ


หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 ... 8 9 10 11 12 ... 22 ถัดไป »
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
451
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
452
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
453
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
454
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
455
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
456
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
457
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
458
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
459
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
460
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
461
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
462
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
463
ครู
เขตพื้นที่
12 ก.ย. 2561
464
ครู
เขตพื้นที่
28 ส.ค. 2561
465
นักเรียน
เขตพื้นที่
28 ส.ค. 2561
466
ครู
เขตพื้นที่
28 ส.ค. 2561
467
นักเรียน
เขตพื้นที่
28 ส.ค. 2561
468
ครู
เขตพื้นที่
28 ส.ค. 2561
469
นักเรียน
เขตพื้นที่
28 ส.ค. 2561
470
ครู
เขตพื้นที่
28 ส.ค. 2561
471
นักเรียน
เขตพื้นที่
28 ส.ค. 2561
472
ครู
เขตพื้นที่
28 ส.ค. 2561
473
นักเรียน
เขตพื้นที่
28 ส.ค. 2561
474
ครู
เขตพื้นที่
28 ส.ค. 2561
475
นักเรียน
เขตพื้นที่
28 ส.ค. 2561
476
ครู
เขตพื้นที่
20 ส.ค. 2561
477
นักเรียน
เขตพื้นที่
20 ส.ค. 2561
478
ครู
เขตพื้นที่
20 ส.ค. 2561
479
นักเรียน
เขตพื้นที่
20 ส.ค. 2561
480
ครู
เขตพื้นที่
23 มิ.ย. 2561
481
นักเรียน
เขตพื้นที่
19 ธ.ค. 2560
482
นักเรียน
เขตพื้นที่
19 ธ.ค. 2560
483
ครู
เขตพื้นที่
27 พ.ย. 2560
484
นักเรียน
เขตพื้นที่
27 พ.ย. 2560
485
นักเรียน
เขตพื้นที่
15 พ.ย. 2560
486
นักเรียน
เขตพื้นที่
15 พ.ย. 2560
487
นักเรียน
เขตพื้นที่
15 พ.ย. 2560
488
นักเรียน
เขตพื้นที่
15 พ.ย. 2560
489
ครู
เขตพื้นที่
8 พ.ย. 2560
490
ครู
เขตพื้นที่
8 พ.ย. 2560
491
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
492
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
493
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
494
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
495
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
496
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
497
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
498
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
499
นักเรียน
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
500
ครู
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 2560
หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 ... 8 9 10 11 12 ... 22 ถัดไป »

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
11
21

ประเทศ

6
77
76
159

ภาค

3
90
130
223

เขตพื้นที่

15
191
185
391

จังหวัด

2
65
124
191

โรงเรียน

-
57
38
95

รวม

26
490
564
1080
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี