ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวนทั้งหมด 982 รายการ


หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
901
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 2561
902
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 2561
903
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 2561
904
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 2561
905
นักเรียน
โรงเรียน
26 มิ.ย. 2561
906
นักเรียน
โรงเรียน
23 ธ.ค. 2560
907
นักเรียน
โรงเรียน
23 ธ.ค. 2560
908
นักเรียน
โรงเรียน
23 ธ.ค. 2560
909
นักเรียน
โรงเรียน
23 ธ.ค. 2560
910
นักเรียน
โรงเรียน
23 ธ.ค. 2560
911
ครู
โรงเรียน
31 ต.ค. 2560
912
ครู
โรงเรียน
8 ก.ย. 2560
913
นักเรียน
โรงเรียน
26 ส.ค. 2560
914
นักเรียน
โรงเรียน
26 ส.ค. 2560
915
นักเรียน
โรงเรียน
26 ส.ค. 2560
916
นักเรียน
โรงเรียน
26 ส.ค. 2560
917
นักเรียน
โรงเรียน
26 ส.ค. 2560
918
นักเรียน
โรงเรียน
26 ส.ค. 2560
919
นักเรียน
โรงเรียน
26 ส.ค. 2560
920
นักเรียน
โรงเรียน
26 ส.ค. 2560
921
นักเรียน
โรงเรียน
26 ส.ค. 2560
922
นักเรียน
โรงเรียน
26 ส.ค. 2560
923
นักเรียน
โรงเรียน
26 ส.ค. 2560
924
นักเรียน
โรงเรียน
26 ส.ค. 2560
925
ครู
โรงเรียน
21 ส.ค. 2560
926
ครู
โรงเรียน
20 ส.ค. 2560
927
ครู
โรงเรียน
16 ส.ค. 2560
928
ครู
โรงเรียน
16 ส.ค. 2560
929
ครู
โรงเรียน
16 ส.ค. 2560
930
ครู
โรงเรียน
16 ส.ค. 2560
931
ครู
โรงเรียน
16 ส.ค. 2560
932
ครู
โรงเรียน
16 ส.ค. 2560
933
ครู
โรงเรียน
16 ส.ค. 2560
934
ครู
โรงเรียน
16 ส.ค. 2560
935
ครู
โรงเรียน
16 ส.ค. 2560
936
ครู
โรงเรียน
16 ส.ค. 2560
937
ครู
โรงเรียน
16 ส.ค. 2560
938
ครู
โรงเรียน
16 ส.ค. 2560
939
ครู
โรงเรียน
16 ส.ค. 2560
940
ครู
โรงเรียน
16 ส.ค. 2560
941
ครู
โรงเรียน
16 ส.ค. 2560
942
ครู
โรงเรียน
16 ส.ค. 2560
943
ครู
โรงเรียน
16 ส.ค. 2560
944
ครู
โรงเรียน
16 ส.ค. 2560
945
ครู
โรงเรียน
16 ส.ค. 2560
946
ครู
โรงเรียน
16 ส.ค. 2560
947
ครู
โรงเรียน
16 ส.ค. 2560
948
ครู
โรงเรียน
16 ส.ค. 2560
949
ครู
โรงเรียน
10 ก.ค. 2560
950
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 2560
951
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 2560
952
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 2560
953
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 2560
954
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 2560
955
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 2560
956
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 2560
957
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 2560
958
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 2560
959
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 2560
960
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 2560
961
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 2560
962
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 2560
963
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 2560
964
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 2560
965
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 2560
966
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 2560
967
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 2560
968
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 2560
969
ครู
โรงเรียน
4 ก.ค. 2560
970
ครู
โรงเรียน
3 ก.ค. 2560
971
ครู
โรงเรียน
3 ก.ค. 2560
972
ครู
โรงเรียน
19 ธ.ค. 2559
973
ครู
โรงเรียน
19 ธ.ค. 2559
974
ครู
โรงเรียน
19 ธ.ค. 2559
975
นักเรียน
โรงเรียน
5 ก.พ. 2559
976
ครู
โรงเรียน
6 ก.พ. 2558
977
นักเรียน
โรงเรียน
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/2
ม.1/2
ม.1/5
ม.1/6
ม.1/6
ม.1/10
ม.1/11
ม.2/1
ม.2/2
ม.2/4
ม.2/6
ม.2/6
ม.2/9
ม.3/6
ม.3/7
ม.3/7
ม.3/8
ม.4/1
ม.4/4
ม.4/10
ม.4/11
ม.5/1
ม.5/2
ม.5/2
ม.5/4
ม.6/4
ม.6/5
ม.6/5
ม.6/5
ม.6/10
6 ก.พ. 2558
978
ครู
โรงเรียน
6 ก.พ. 2558
979
ครู
โรงเรียน
6 ก.พ. 2558
980
ครู
โรงเรียน
6 ก.พ. 2558
981
ครู
9 ก.พ. 2561
982
ครู
8 ก.พ. 2561
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
11
21

ประเทศ

6
66
68
140

ภาค

3
86
127
216

เขตพื้นที่

15
159
154
328

จังหวัด

2
62
116
180

โรงเรียน

-
57
38
95

รวม

26
440
514
980
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี