ค้นหาจาก
ประเภทรางวัล
โรงเรียน
หรือระดับรางวัล
หรือปีการศึกษา
หรือวันที่ได้รับรางวัล
 ถึงวันที่  
หรือชื่อรางวัลบางส่วน


จำนวน 1,182 รายการ


หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 ... 8 9 10 11 12 ... 24 ถัดไป »
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
รายชื่อ
วันที่ได้รับ
451
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
452
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
453
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
454
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
455
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
456
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
457
โรงเรียน
เขตพื้นที่
21 พ.ย. 2561
458
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
459
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
460
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
461
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
462
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
463
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
464
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
465
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
466
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
467
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
468
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
469
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
470
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
471
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
472
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
473
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
474
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
475
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
476
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
477
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
478
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
479
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
480
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
481
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
482
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
483
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
484
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
485
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
486
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
487
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
488
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
489
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
490
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
491
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
492
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
493
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
494
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
495
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
496
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
497
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
498
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
499
ครู
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
500
นักเรียน
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 2561
หน้าที่ « ก่อนหน้า 1 ... 8 9 10 11 12 ... 24 ถัดไป »

สรุปผลงานโรงเรียน

ระดับรางวัล

ผลงานโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

รวม

นานาชาติ

-
10
13
23

ประเทศ

8
86
86
180

ภาค

4
96
139
239

เขตพื้นที่

15
228
199
442

จังหวัด

2
66
126
194

โรงเรียน

-
62
42
104

รวม

29
548
605
1182
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี