รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจครู
นางลมัย สังขนิตย์
ปีการศึกษา 2559

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับภาคใต้
ประเทศ
16 พ.ย. 59
2
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศที่ 1 เหรียญทองระดับประเทศ กิจกรรมนักเรียน
ประเทศ
12 ก.พ. 59
3
รางวัล MOE AWARDS ระดับดีเด่น ประเภทบุคคล สาขาป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ประเทศ
11 ก.พ. 59
4
ผู้มีผลงานดีเด่น สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
เขตพื้นที่
11 ต.ค. 59