รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจครู
นางเสริมศิริ ชูประจง
ปีการศึกษา 2557

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ภาค
12 ธ.ค. 57
2
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้น ม.4-6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
เขตพื้นที่
10 ก.ย. 57