รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจครู
นางธนิดา บางรักษ์
ปีการศึกษา 2557

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
เกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั้น (2D Animation) ระดับ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 จังหวัดกระบี่
ภาค
8 ก.ย. 57
2
ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 57
3
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการเขียนโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.3-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 57