รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจครู
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
ปีการศึกษา 2558

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ภาค
9 ธ.ค. 58
2
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 58
3
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 58
4
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Anintation) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 58
5
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นที่ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 58
6
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นที่ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 58
7
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอนดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 58
8
รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่2 กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้นม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 58
9
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 58
10
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 58
11
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 58
12
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
เขตพื้นที่
8 ต.ค. 58