รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจครู
นายพงศ์ภรณ์ หงส์ทอง
ปีการศึกษา 2557

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ประเทศ
17 ก.พ. 57
2
ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 จังหวัดกระบี่ ประจำปีการศึกษา 2557
ภาค
10 ธ.ค. 57