รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจครู
นายกัญกฤษเขม แดนที่
ปีการศึกษา 2564

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
รางวัล TOP Volunteer Award 2021 (คุณค่าแห่งการแบ่งปัน คือการให้ที่ไม่สิ้นสุด) ฉลองครบรอบ 12 ปี องค์กรเพื่อสังคมของศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม โล่รางวัลพิเศษ รุ่น Limited Edition
ประเทศ
2 ก.ค. 64
2
เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น ประจำปี 2564
ประเทศ
25 พ.ค. 64