รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจครู
นางสาวนิภาพร แก้วพิชัย
ปีการศึกษา 2560

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.1- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ประเทศ
29 ม.ค. 60
2
ครูผู้สอนการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ม.ปลาย รางวัลเหรียญทองแดง งานมหกรรมศีลธรรมเยาวชนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561
จังหวัด
8 ก.พ. 61
3
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ม.4-6
จังหวัด
27 พ.ย. 60
4
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดตอบปัญหาธรรมะ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 งานมหกรรมศีลธรรมเยาวชน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560
จังหวัด
10 ก.พ. 60
5
ครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 (ห้อง 236) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดจัดนิทรรศการและความสะอาดห้องเรียน ประจำเดือนกรกฏาคม 2560
โรงเรียน
16 ส.ค. 60
6
ครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 (ห้อง 236) ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดจัดนิทรรศการและความสะอาดห้องเรียน ประจำเดือนมิถุนายน 2560
โรงเรียน
4 ก.ค. 60