รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจครู
นางสาวเฉลิมวงศ์ กลับคง
ปีการศึกษา 2560

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
ครูผู้สอน นร. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม นร. ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67
ภาค
21 ธ.ค. 60
2
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ม.4-6
ภาค
5 ก.ย. 60
3
ครูผู้สอน นร.ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 60
4
ครูผู้สอน นร.ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย ม.4-6 "วชิรวิชาการ สุราษฎร์ธานี" ปี 60
จังหวัด
27 พ.ย. 60