รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นางสาวยมลภัทร ชุมสุข
ปีการศึกษา 2561

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างสรรค์เกม ระดับ ม.ต้น งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ประเทศ
10 ม.ค. 62
2
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างเกมจากคอมพิวเตอร์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61