รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นางสาวนภัส มุขเงิน
ปีการศึกษา 2561

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61