รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นางสาวแพรวไพลิน พุกสวัสดิ์
ปีการศึกษา 2561

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการสร้างการ์ตูน Animation งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61