รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นายกิตติศักดิ์ รักกะเปา
ปีการศึกษา 2561

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61