รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นางสาวสุธาสินี บัวแก้ว
ปีการศึกษา 2560

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาแบดมินตัน ปรเภทหญิงเดี่ยว การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 คัดเลือกภาค4 "ศรีตรังเกมส์" จ.ตรัง
ภาค
30 พ.ย. 60
2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี การแข่งขันแบดมินตันตรังจูเนียร์แบดมินตัน คัพ ครั้งที่ 1
จังหวัด
22 ต.ค. 60
3
ราวัลชนะเลิศ รุ่นเยาวชน ประเภทหญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน 15 ปี การแข่งขันวิคเตอร์แบดมินตันทุ่งสง โอเพ่น ครั้งที่5/2560
จังหวัด
10 ต.ค. 60