รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นางสาวศศิธร ทองศึก
ปีการศึกษา 2561

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
นักเรียนได้รับรางวัลระดับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61