รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นางสาวอรุชา สุขสวัสดิ์
ปีการศึกษา 2561

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬามวยสากลสมัครเล่น ระดับชั้น ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา2561 ระดับชาติ
ประเทศ
10 ม.ค. 62
2
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬามวยสากลสมัครเล่น ระดับชั้น ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัด
12 ต.ค. 61