รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นางสาวเบญจพร นพรัตน์
ปีการศึกษา 2559

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
รางวัลชนะเลิศ ประเภทต่อสู้ยุวชนหญิง อายุ 13 - 14 ปี รุ่นE(42 - 45 กก.) Class A ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่19 ประจำปี 2559 (9th Southern Taekwondo Championship 2016) ณ อาคารกีฬาราชมงคลตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเ
ภาค
23 เม.ย. 59
2
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากโรงเรียน เพชรลูก ส.ร. ปีการศึกษา 2559
โรงเรียน
5 ก.พ. 59