รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นางสาวโสภิลักษณ์ สมรูป
ปีการศึกษา 2559

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ประเภทร้องเพลงจีน รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2559
ภาค
19 ส.ค. 59