รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นางสาวกนกวรรณ แช่มไล่
ปีการศึกษา 2561

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้า Motion Infographic งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61