รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นางสาวสุภาวี สุวรรณฤทธิ์
ปีการศึกษา 2561

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการออกแบบผลิตภัณฑ์ ม.ปลาย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61