รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นางสาวอันดามัน เที่ยงน่วม
ปีการศึกษา 2561

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
กิจกรรมแข่งขันทักษะความรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน เขตภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรม ประเภทระบำจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ภาค
1 ก.ย. 61
2
เข้าร่วมอบรมโครงการภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (Chinese for Communication) โครงการอบรมภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอาเซียน ให้แก่บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
จังหวัด
31 พ.ค. 61
3
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง (ชนะเลิศ) กิจกรรมการแข่งขันเต้นรำจีน ระดับ ม.4 - ม.6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี"
โรงเรียน
26 พ.ย. 61