รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นายวรากร คงรักษา
ปีการศึกษา 2561

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
ตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซอฟ์ทเทนนิส รายการThe 3rd World Soft Tennis Championanships Suncheon, Korea
นานาชาติ
25 พ.ย. 61
2
ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาตัวแทนเยาวชนการแข่งขัน
นานาชาติ
3
รองชนะเลิศอันดับ1กีฬาซอฟ์ทเทนนิส รุ่นอายุ 16-18 ปีชาย มหกรรมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เขตพื้นที่
23 ธ.ค. 61
4
รองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนธนาคารออมสิน ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี
จังหวัด
30 ส.ค. 61