รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นางสาวศศิธร พิทักษ์
ปีการศึกษา 2560

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
รองชนะเลิศอันดับ 1 ตะกร้อ ประเภททีมชุดหญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 คัดเลือกตัวแทนการแข่งขันกีฬาที่ 8 จ.กระบี่
เขตพื้นที่
15 พ.ย. 60