รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นายนภัส เคร็ตซ์ชมาร์
ปีการศึกษา 2560

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
รางวัลระดับเหรียญทองเเดงประติมากรรม ม1-3
ประเทศ
8 ก.ย. 58
2
รางวัลระดับเหรียญเงินประติมากรรม ระดับม.1-3
ประเทศ
10 ก.ย. 57
3
รางวัลชมเชยการแข่งขันศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่14 ภายใต้หัวข้อ "ก้าวตามรอยพระราชา สานต่อที่พ่อทำ" ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
ภาค
22 ก.ค. 60
4
เกียรติบัตรเหรียญทองชนะเลิศ ระดับม.ต้น วาดภาพหัวข้อเรื่อง "โลกสวยด้วยมือเรา"
จังหวัด
26 พ.ย. 60
5
รางวัลชนะเลิศ/รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
จังหวัด
2 เม.ย. 60