รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นายณัฐดนัย ละม้ายไทย
ปีการศึกษา 2560

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
รางวัลชนะเลิศ ประเภท เยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี ในการแข่งขันเทนนิส PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2560 ภาคใต้ ครั้งที่ 4 ณ สนามกีฬากลาง และสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
ภาค
1 ก.ค. 60
2
รางวัลชนะเลิศ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี ในการแข่งขันเทนนิส PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2560 ภาคใต้ ครั้งที่ 2 ณ สนามเทนนิสกีฬากลาง (ทุ่งแจ้ง) จังหวัดตรัง
ภาค
13 พ.ค. 60