รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นายทำเล ช่วยปลอด
ปีการศึกษา 2561

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
ผลงานเรื่อง Surat Oyster ยักษ์นะหอยนางรม ผ่านเข้ารอบ 40 ผลงานสุดท้ายระดับประเทศ ในโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ กบจูเนียร์ปี 10
ประเทศ
6 ต.ค. 61