รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นางสาววิศรุตา ชูชาติ
ปีการศึกษา 2559

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
รางวัลชนะเลิศ ประเภทการแข่งขันตัดกระดาษแบบจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมการแข่งขันความสามารถพิเศษด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2559
ภาค
17 ธ.ค. 59
2
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม ละครสั้นภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื่นที่
เขตพื้นที่
10 พ.ย. 59
3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันละครสั้น (ทีม) การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "ศึกจ้าวยุทธภพ ครั้งที่ 2"
จังหวัด
23 ก.พ. 60