รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นายคุ้มครอง รุ่งจิรธนกุล
ปีการศึกษา 2561

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.ปลาย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ประเทศ
10 ม.ค. 62
2
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟแวร์
ภาค
27 ก.ค. 61
3
ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.ปลาย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61