รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นายธนโชค โชคสงเคราะห์
ปีการศึกษา 2561

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
รองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันบาสเกตบอล3 คน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารี ครั้งที่2
ประเทศ
2
รองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 3 คน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัชราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่2
ภาค
3
ชนะเลิศ กีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย การแข่งขันมหกรรมกีฬาอบจ.สุราษฎร์ธานี ประจำปี2561
จังหวัด
10 ธ.ค. 61
4
รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาบาสเกตบอล การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัด
3 ก.ย. 61
5
รองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนธนาคารออมสิน ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี
จังหวัด
30 ส.ค. 61