รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นางสาวเกวลิน ตันติพิสิทธ์
ปีการศึกษา 2560

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 กีฬาบาสเกตบอล การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 คัดเลือกตัวแทนเขตการขันกีฬาที่ 8 จ.กระบี่
เขตพื้นที่
15 พ.ย. 60