รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นางสาวอรปวีณ์ แก้วประดับ
ปีการศึกษา 2557

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ภาค
12 ธ.ค. 57
2
เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
เขตพื้นที่
10 ก.ย. 57