รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นางสาวมุฑิตา เพชรเมืองใหม่
ปีการศึกษา 2559

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันสร้าง Web Application ระดับชั้น ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
ประเทศ
29 ม.ค. 60
2
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน Web Application ระดับชั้นที่ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66
ภาค
21 ธ.ค. 59
3
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับชั้นม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 59