รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นางสาวน้ำทิพย์ ฤทธิพรัต
ปีการศึกษา 2557

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการตัดต่อภาพยนต์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 จังหวัดกระบี่
ภาค
10 ธ.ค. 57