สถิติการรักษาตามอาการป่วย

ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564

สถิติ
ลำดับ
วิธีการรักษา
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
1
ปวดศีรษะ
-
-
-
-
-
-
-
2
มีไข้
-
-
-
-
-
-
-
3
คัดจมูก มีน้ำมูก
-
-
-
-
-
-
-
4
เจ็บคอ ไอ
-
-
-
-
-
-
-
5
ปวดฟัน
-
-
-
-
-
-
-
6
ปวดท้องประจำเดือน
-
-
-
-
-
-
-
7
ปวดท้องกระเพาะ
-
-
-
-
-
-
-
8
ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง
-
-
-
-
-
-
-
9
ท้องเสีย
-
-
-
-
-
-
-
10
ผื่นคัน ลมพิษ
-
-
-
-
-
-
-
11
ปวดกล้ามเนื้อ
-
-
-
-
-
-
-
12
เป็นลม
-
-
-
-
-
-
-
13
คลื่นไส้ อาเจียน
-
-
-
-
-
-
-
14
ล้างแผล ทำแผล
-
-
-
-
-
-
-
15
อุบัติเหตุ
-
-
-
-
-
-
-
16
เลือดกำเดาไหล
-
-
-
-
-
-
-
17
แมลงสัตว์ กัดต่อย
-
-
-
-
-
-
-
18
อื่นๆ
-
-
-
-
-
-
-
19
ภูมิแพ้
-
-
-
-
-
-
-
ลำดับ
วิธีการรักษา
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
0