สถิติการรักษาตามวิธีการรักษา


ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564

สถิติ
ลำดับ
วิธีการรักษา
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
1
ส่งโรงพยาบาล
-
-
-
-
-
-
-
2
นอนพัก
-
-
-
-
-
-
-
3
ให้รับประทานยา
-
-
-
-
-
-
-
4
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
-
-
-
-
-
-
-
5
ทายา
-
-
-
-
-
-
-
6
ประคบร้อน
-
-
-
-
-
-
-
7
ประคบเย็น
-
-
-
-
-
-
-
8
ติดต่อผู้ปกครองมารับกลับบ้าน
-
-
-
-
-
-
-
ลำดับ
วิธีการรักษา
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
0