การใช้งานระบบเลือกชุมนุมออนไลน์


หน้าจอหลักแสดงรายชื่อชุมนุม


หน้าจอนักเรียนเข้าสู่ระบบ


หน้าจอเมนูเลือกลงทะเบียนเลือกชุมนุม
คลิ๊กเลือกสมัครชุมนุมที่รูปหน้าจอรายงานผลเมื่อลงทะเบียนเลือกชุมนุมเสร็จเรียบร้อย
นักเรียนสามารถลบชุมนุมที่ลงทะเบียนไว้ได้ จนถึงวันสิ้นสุดการลงทะเบียน

Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี