รายชื่อสมาชิกชุมนุม
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม

จำนวน 4 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
34163
เด็กชายพัสกร คชรัตน์
1/8
 
2
34177
เด็กหญิงปภาวี สมอินทร์
1/8
 
3
34184
เด็กหญิงสาริศา เด็กหลี
1/8
 
4
34188
เด็กหญิงอุษาคะเนย์ บุญเลิศ
1/8
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี