รายชื่อสมาชิกชุมนุมSKIT (สอนโดย Aj.Jonathan MLP)
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม

จำนวน 6 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กชายจิรสิทธิ์ โต๊ะเเอ
1/7
 
2
เด็กหญิงธาภรัตน์ คงแก้ว
2/5
 
3
เด็กหญิงพิชชาภา พูลสิน
2/5
 
4
เด็กชายศิณะ เสรีบูรณะพงศ์
3/3
 
5
เด็กชายธาวิญ พลายสวัสดิ์
3/9
 
6
เด็กชายวสุพล สุดสนิท
3/9
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี