รายชื่อสมาชิกชุมนุมโครงงานคณิตศาสตร์
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางละอองดาว เกลี้ยงเกลา
จำนวน 5 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
33595
เด็กชายชัชศรัณย์ หล้าแหล่ง
2/9
 
2
33608
เด็กหญิงกมลรส เอี่ยมสะอาด
2/9
 
3
33612
เด็กหญิงณัฐกฤตา เพ็งหอม
2/9
 
4
33613
เด็กหญิงณัฐนันท์ รัตนลือรุ่งโรจน์
2/9
 
5
33623
เด็กหญิงพิมพ์พจี ทึ่งสุทธิกานต์
2/9
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี